MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Výstupom projektu bolo pokračovanie v organizovaní Moravských besied. Celkom sme zorganizovali 10 besied s rôznymi
témami. Stretnutia boli realizované formou voľnej diskusie, obohatené kultúrnym programom alebo ukážkami k danej
problematike, týkajúcich sa života moravskej národnostnej menšiny na Slovenku. Projekt sa realizoval celoročne.
Témy moravský besied:
1 Klukovská koleda - od Barbory po tři krále
2 Zhusta chlapci, zhusta
3 Valmez - krížom cez Valašsko
4 Pálava z Pálavy
5 Morena, Morana
6 Ostrožsko - zvyky a tradície
7 Moravský Folk a Coutry
8 Morava očami detí
9 Dedičstvo v čase
10 Po strunách moravy

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok