MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Morava krásna zem - občianske združenie

Vitajte na stránke občianskeho združenia MORAVA KRÁSNA ZEM.


 

Naše hlavné ciele:

- zachovávať, rozvíjať a propagovať prvky a prejavy hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Moravy
- združovať občanov, ktorí sa hlásia k moravskej národnostnej menšine na Slovensku a ľudí z celého sveta, ktorí majú pozitívny vzťah   k moravským tradíciám i súčasnej moravskej kultúre
- organizovať podujatia zamerané na prezentáciu Moravy, predovšetkým jej kultúrnych hodnôt, prírodných krás a historických faktov
- napomáhať rozvoju vidieka a cestovného ruchu na Morave a Slovensku

- iniciovať a podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi slovenskými a moravskými subjektmi


 


 

Organizačná štruktúra


 

V rámci občianskeho združenia pracujeme s využívaním projektovej organizačnej štruktúru s koordináciou, tzn. každá sekcia má svojho líniového vedúceho (radcu) a koordinátora konkrétneho projektu, ostatní členovia sekcie sa podieľajú na tvorbe projektov v zmysle pokynov radcu a koordinátora. Zodpovednosť za projekt má radca, ktorému intenzívne pomáha koordinátor zabezpečujúci komunikáciu a všetky potrebné úkony. Hlavným riadiacim orgánom je Správna rada, ktorú kontroluje Dozorná rada v zmysle schválených stanov OZ.


 

Kolektívní členovia:

FS a DFS Dúbravček

Notečka

Mužáci Moravia

DH Hoľazňanka

Drienky - folková skupina


 

Právna forma:

občianske združenie
Registračné číslo: VVS/1-900/90-42244
IČO: 42281555
DIČ: 2023962567

Číslo účtu:
2100508126/8330 (EUR)
2100508126/2010 (CZK)
IBAN: SK2783300000002100508126
SWIFT (BIC) kód: FIOZSKBA


 

BULLETÍN

         


 

 

 

Súbory na stiahnutie

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2023. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok