MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

MHT 2020

V rámci 6.ročníka projektu Moravská hudobná tour sme zorganizovali osem kultúrnych programov prioritne zameraných na
prezentáciu tradičnej hudobnej kultúry príslušníkov moravskej národnostnej menšiny na Slovensku. Na koncertoch účinkovali
hudobné zoskupenia, ktoré sa zaoberajú prezentáciou a šírením moravskej kultúry na Slovensku i hostia z Moravy. Hlavnou
aktivitou projektu bolo združiť Moravanov žijúcich na Slovensku, ich sympatizantov a ostatnej verejnosti na podujatiach, ktoré
prezentujú moravskú hudbu a piesne. Koncerty sa uskutočnili v rôznych lokalitách na Slovensku, čo prispieva k sekundárnemu
cieľu projektu, a to zvyšovaniu informovanosti o kultúre moravskej menšiny a práce miestnych spolkov prezentujúcich
moravskú kultúru na Slovensku a oslovovaniu príslušníkov moravskej menšiny žijúcej na Slovensku. Žiaľ, na koncertoch, ktoré
boli realizované po marci 2020, sme zaznamenali omnoho menšiu účasť divákov ako po minulé obdobia, čo súviselo najmä z
vládnych opatrení v rámci korona opatrení. Aj napriek sťaženým organizačným podmienkam, ktoré z opatrení vyplývali,
podarilo sa nám zrealizovať všetkých osem koncertov.
Moravská hudobná tour 2020 - Otvorenie
Moravská hudobná tour 2020 - Morava u nás doma
Moravská hudobná tour 2020 - Morava má...
Moravská hudobná tour 2020 - Naša Morava
Moravská hudobná tour 2020 - Morava nás nedelí
Moravská hudobná tour 2020 - v záhrade Chavivy
Moravská hudobná tour 2020 - Zvolenská Oddychovka
Moravská hudobná tour 2020 - Na Považí

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok