MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Cyrilometodské slávnosti 2015

Novinkou roka 2015 bola príprava podujatia zameraného na prezentáciu sokoliarstva, ako nehmotného kultúrneho dedičstva Moravanov. Podujatie sme spoluorganizovali s obcou Dohňany a sokoliarskymi skupinami z Moravy i zo Slovenska. Prioritným cieľom bolo pripomenutie príchodu vierozvestcov Sv.Cyrila a Sv.Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorí priniesli vieru, zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Na Slovensku sa sviatok Cyrila a Metoda slávi 5. júla, v neslovanských krajinách 14. februára. Svätí Cyril a Metod boli vyhlásení za spolupatrónov Európy, čo výrazne posilňuje ich postavenie a význam aj z hľadiska histórie Moravanov žijúcich v Slovenskej republike. Sekundárnym cieľom podujatia bolo prezentovať historický odkaz Svätého Cyrila - vierozvestcu a sokoliara Veľkej Moravy a prezentovať sokoliarstvo, ako historický artefakt a dôkaz kultúrneho vývoja ľudstva  a prvok, ktorý je zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Českej republiky. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Vlády SR Róbert Fico, ktorý nám „zapózoval“  so sokoliarskym dravcom. 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok