FESTIVAL MKZ - 7. ročník
FESTIVAL MKZ - 7. ročník
7. ročník festivalu MORAVA KRÁSNA ZEM. Srdečne Vás pozývame. Bližšie info už čoskoro

Cyrilometodské slávnosti 2015

Novinkou roka 2015 bola príprava podujatia zameraného na prezentáciu sokoliarstva, ako nehmotného kultúrneho dedičstva Moravanov. Podujatie sme spoluorganizovali s obcou Dohňany a sokoliarskymi skupinami z Moravy i zo Slovenska. Prioritným cieľom bolo pripomenutie príchodu vierozvestcov Sv.Cyrila a Sv.Metoda na územie Veľkej Moravy, ktorí priniesli vieru, zostavili slovanské písmo (hlaholiku) a preložili do staroslovienčiny liturgické a biblické texty. Na Slovensku sa sviatok Cyrila a Metoda slávi 5. júla, v neslovanských krajinách 14. februára. Svätí Cyril a Metod boli vyhlásení za spolupatrónov Európy, čo výrazne posilňuje ich postavenie a význam aj z hľadiska histórie Moravanov žijúcich v Slovenskej republike. Sekundárnym cieľom podujatia bolo prezentovať historický odkaz Svätého Cyrila - vierozvestcu a sokoliara Veľkej Moravy a prezentovať sokoliarstvo, ako historický artefakt a dôkaz kultúrneho vývoja ľudstva  a prvok, ktorý je zaradený do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Českej republiky. Na podujatí sa zúčastnil aj predseda Vlády SR Róbert Fico, ktorý nám „zapózoval“  so sokoliarskym dravcom. 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2019. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok