FESTIVAL MKZ - 8. ročník
FESTIVAL MKZ - 8. ročník
15 - 16.8.2020 - Obec Plevník-Drienové

Dedičstvo moravanov 2019

Prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva Moravanov, ich zvykov, tradícií a obyčajov moravskej
národnostnej menšiny na Slovensku, oboznámenie návštevníkov s moravským kultúrnym nehmotným dedičstvom a
zozbieranie hmotných i nehmotných artefaktov zo života moravskej menšiny už po siedmy krát v obci Plevník-Drienové.

Realizované v spolupráci s OZ Dúbravček.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2020. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok