MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Dedičstvo moravanov 2019

Prezentácia nehmotného kultúrneho dedičstva Moravanov, ich zvykov, tradícií a obyčajov moravskej
národnostnej menšiny na Slovensku, oboznámenie návštevníkov s moravským kultúrnym nehmotným dedičstvom a
zozbieranie hmotných i nehmotných artefaktov zo života moravskej menšiny už po siedmy krát v obci Plevník-Drienové.

Realizované v spolupráci s OZ Dúbravček.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok