MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

DM2020

Hlavným výstupom projektu 8. ročníka Dedičstva Moravanov bola realizácia prezentácie moravských fašiangových zvykov a
zorganizovanie podujatia, v spolupráci s obcou Plevník - Drienové, kde zároveň bola zrealizovaná tradičná obecná zabíjačka,
tiež ako jedna z tradičných zvykov, ktoré sa konali pri moravských fašiangových tradíciach.
Miestnym obyvateľom a účastníkom tradičného masopustu sme priblížili kultúru moravskej národnostnej menšiny a súčasne
zabezpečili, aby obyvatelia boli interaktívne zapojení do celého diania fašiangových zvykov, od tradičného fašiangového
sprievodu, až po tzv. pochovanie basy.
Začali sme tradičnou obchôdzkou masiek, muziky a konského záprahu po dedine tým, že sme ľudí vtiahli do tanca a spevu, pri
tradičných fašiangových piesňach a zároveň spoločnou komunikáciou, sme ich pozvali na večernú tradičnú fašiangovú
veselicu, spojenú s pestrou zábavou a vystúpeniami viacerých účinkujúcich, s bohatou ponukou špeciálnych tradičných jedál a
tiež s tradičným ukončením pochovania basy, s celou parodickou ceremóniou.
Do celkového priebehu fašiangových zvykov sa zapojilo veľmi veľa ľudí, rôznych vekových kategórií, kde naozaj bolo vidieť, že
realizáciou tohto zvykoslovia, sme oslovili všetky skupiny obyvateľstva - deti, mládež, strednú vekovú generáciu a tiež aj
najstarších obyvateľov dediny, čo bolo vidieť hlavne pri fašiangovej veselici a tiež pri záverečnej parodickej ceremónii
pochovania basy, kde sa humorne stvárnili rôzne príbehy života na dedine.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok