MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Dúbravček

     Detský folklórny súbor Dúbravček – vznikol v januári roku 1999 z podnetu vedúcej a zároveň zakladateľky  p. Janky Muráňovej. Pôsobí na území obce Plevník – Drienové. Dňa 25.12.2010 vznikla ľudová hudba Dúbravienka- vedúcim sa stal p. Ján Chúpek. Pôsobí taktiež na území obce Plevník – Drienové.

 

     Náš súbor má spevácku, tanečnú a hudobnú zložku, ktoré vystupujú spolu i samostatne.  Celkovo má súbor spolu s hudbou t.č. 120 členov. Sú to deti od 3 rokov po dospelých. Vytvárame spolu programy na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia . V obci máme stabilné vystúpenia – vianočný program, fašiangy – pochod masiek a tradičné pochovávanie basy, veľkonočný program, stavanie mája, deň matiek, mesiac úcty k starším, rôzne oslavy v obci, prípadne program pre zložky, ktoré v obci pôsobia. Taktiež vystupujeme  i v širokom okolí, napr. pravidelne sa zúčastňujeme na regionálnej prehliadke detských súborov v Považskej  Bystrici, na folklórnom stretnutí v Štiavniku, vystupujeme v obciach – Pružina, Kostolec, Považská Teplá, Predmier, Stupné, Prečín, Bodiná.

     

     V roku 2011 sme vystupovali na staromestských slávnostiach v Žiline, na Jánošíkových dňoch v Terchovej, na medzinárodnom dni Dunaja v Gabčíkove, kde sme boli už dvakrát a tiež sme sa prezentovali na folklórnom festivale na Morave v meste Holešov, kde nás odporučilo a požiadalo mesto Považská Bystrica – PX Centrum.

 

     Našim najväčším úspechom bol postup na Krajskú súťažv roku 2011, na ktorú sme postúpili z regionálnej prehliadky v PB. Krajská súťaž sa konala dňa 30.4.2011 v Zemianskych Kostoľanoch, kde sme získali umiestnenie v striebornom  pásme.

V roku 2012 sme začali robiť, čo sa nám veľmi osvedčilo svadobné čepčenia po svadbách- vykonáva  to veľký FS  spolu s ľudovou hudbou.

     

     Oficiálne sa vznik folklórneho súboru datuje od januára 2012.Samozrejme, že veľký  súbor s hudbou ponúkajú tiež programy na plesy, ktoré sa nám tiež osvedčili. V tomto roku sme zorganizovali 5.ročník folklórneho plesu, ktorý sa veľmi  osvedčil a máme svojich vďačných priaznivcov.

 

     Súbor má rozsiahly program, ktorého ucelenosť  ponúkame podľa požiadavky objednávateľa – teda zhruba od 15 min. vstupov až po 1- 1,5 hodiny. V našom programe sú spevácke vstupy, vstupy ľudovej hudby, a napokon choreografie, ktoré sú rozdelené na malé deti, stredné deti a veľký súbor   a taktiež spoločné choreografie, kde môžeme vidieť spolu menšie deti s väčšími.

 

     Náš súbor má vydané dva CD nosiče. Prvé CD sme nahrali v roku 2010 s názvom „ Vianoce s Dúbravčekom „ a druhé CD uzrelo svetlo sveta v roku 2013 , práve na 1. ročníku festivalu „Morava krásna zem „, dňa 5.7.2013, ktorého názov je „ Ej leto, leto ... „ a ktorého krstným rodičom sa stal práve partnerský súbor DFS Malá Rusava z Bystřice  pod Hostýnem.  Našu spoluprácu s Moravou ako – takou, chceme ďalej rozvíjať a tým využívať aj rôzne projekty na cezhraničnú spoluprácu a pod.

 

     Veľkým úspechom a doposiaľ najväčším sa stal v roku 2015 v mesiaci október, kedy sa FS Dúbravček / dospeláci / zúčastnili medzinárodného festivalu v Piešťanoch, ktorý oraganizovalo medzinárodné fórum mládeže. Tanečná choreografia „Kostolecké čardáše „ získala ocennie „Diplomat I. stupňa „ a spevácka zložka spolu s ľudovou hudbou sa stali Laureátmi celého festivalu, teda najväčšie ocenenie a tiež získanie finančného grantu. Tento grant sme využili v tomto roku, kedy sme sa od 30.3. do 7.4.2016 vydali ne cesty a to: Praha – Berlín – Paríž, kde sme v každom meste absolvovali vystúpenia a s tým spojené prehliadky miest. Mali sme veľký úspech.

 

V tomto roku nás čaká ešte jedna veľmi pre nás významná udalosť, okrem iných a to priama účasť DFS a tie FS Dúbravček, spolu s ľudovou hudbou Dúbravienkou na folklórnom festivale vo Východnej, kde budeme vystupovať dňa 3.7.2016.

 

Vedúca súboru

Janka Muráňová - t.č.: 0907 697 444, dubravcek@azet.sk,  jana.muranova@vvb.sk

 

MÉDIÁ napísali:

nasapovazska.sme.sk

 

Viac o Folklórnom sbúre Dúbravček nájdeš tu:

http://www.dubravcek.estranky.sk/

 

NAHRÁVKY Z NAŠICH VYSTÚPENÍ:

 

 

 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2023. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok