MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

FESTIVAL MKZ - 7. ročník

7.ročník festivalu moravskej kultúry s názvom Morava krásna zem, na ktorom sa stretli Moraváci žijúci na Slovensku, ale aj sympatizanti tradičnej moravskej kultúry z radov majoritného obyvateľstva.

Siedmy ročník festivalu sa uskutočnil v krajskom meste Žilina. Miestnym obyvateľom a účastníkom festivalu sme priblížili kultúru moravskej národnostnej menšiny a súčasne zabezpečili kontakt detí a mládeže so staršou generáciou. Hlavným cieľom  bolo prezentovať špecifické prvky moravského i slovenského folklóru prostredníctvom spevu, tanca, zvykoslovia, tradičných remesiel a činností, a to vystúpeniami vytvorenými z hudby, spevu a tanečných choreografií, prezentáciou nehmotného kultúrneho dedičstva a interaktívnym zapojením obecenstva do choreografie programu formou zážitku.

Festival bol realizovaný s podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019, pod záštitou veľvyslanca ČR na Slovensku, J. E. Genpor. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. MBA

 

 

 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2022. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok