MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

FESTIVAL MKZ - 8. ročník

Hlavným výstupom projektu bolo zorganizovanie kultúrneho podujatia, to 8.ročníka festivalu moravskej kultúry s názvom
Morava krásna zem, na ktorom sa stretli Moraváci žijúci na Slovensku, ale aj sympatizanti tradičnej moravskej kultúry z radov
majoritného obyvateľstva. 8.ročník festivalu sa z dôvodu Covid situácie uskutočnil v obci Plevník-Drienové, ktorá nám bola
veľmi nápomocná a ochotná pomôcť v organizovaní a to najmä zabezpečením protipandemických opatrení ( dezinfekcia
vnútorných i vonkajších priestorov, poriadková služba...) V rámci opatrení sme namiesto jednodňového festivalu uskutočnili
dvojdňový, aby sa rozložil počet návštevníkov, čím sme predišli k obmedzeniu prenosu nákazy na účastníkov i účinkujúcich..
Festival sa konal pod záštitou veľvyslanca ČR na Slovensku - Genpor. Mgr. Bc. Tomáš Tuhý, Ph.D. MBA a splnomocnencom pre
národnostné menšiny na Slovensku - PhDr Lászlo Bukovszky. Okrem nich navštívili festival aj zástupcovia priľahlých miest a
obcí v rámci regiónov Horného Považia, Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho kraja a členovia národnostných združení z
okolitých regiónov (český spolek v Žiline a v Martine ...)
Miestnym obyvateľom a účastníkom festivalu sme priblížili kultúru moravskej národnostnej menšiny a súčasne zabezpečili
kontakt detí a mládeže so staršou generáciou. Hlavným cieľom projektu bolo prezentovať špecifické prvky moravského
folklóru a jeho vplyv na slovenský folklór, prostredníctvom spevu, tanca, zvykoslovia, tradičných remesiel a činností, a to
vystúpeniami vytvorenými z hudby, spevu, tanečných choreografií, ľudových vyprávačov, enológov, prezentáciou nehmotného
kultúrneho dedičstva a interaktívnym zapojením obecenstva do choreografie programu formou zážitku.

Program festivalu

Sobota 
16:00 16:40 Otvorenie - Mužáci  Moravia
16:40 17:00 ľudový rozprávač Jožka Černý z Hodonína
17:00 17:30 FS Dúbravček
17:30 17:45 ľudový rozprávač Jožka Černý z Hodonína
17:45 18:30 Folková skupina Drienky
18:30 18:45 ľudový rozprávač Jožka Černý z Hodonína
18:45 20:15 Karel Hegner a cimbálová muzika Aleša Smutného
20:15 20:30 Technická prestávka
20:30 22:00 FLERET
Nedeľa
14:30 15:00 Spevácky zbor Drienovka
15:00 15:30 Mužáci Brezí
15:30 16:00 DH Hoľazňanka
16:00 16:30 Ženy Brezí
16:30 17:00 DH Hrabovanka
17:00 17:30 Franta Uher
17:30 18:00 DH Predmierčanka
18:00 18:30 Franta Uher
18:30 19:00 Jozef Mak a ľudová hudba Milana Berkyho
19:00 20:00 DH Lidečanka
20:00 21:30 Jiří Helán a  Cimbalová muzika

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok