MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Festival MORAVA KRÁSNA ZEM - 9. ročník

Hlavným výstupom projektu bolo zorganizovanie kultúrneho podujatia, a to 9.ročníka festivalu moravskej kultúry s názvom
Morava krásna zem, na ktorom sa stretli Moraváci žijúci na Slovensku, ale aj sympatizanti tradičnej moravskej kultúry z radov
majoritného obyvateľstva. 9.ročník festivalu sa z dôvodu Covid situácie uskutočnil v meste Považská Bystrica.
Miestnym obyvateľom a účastníkom festivalu sme priblížili kultúru moravskej národnostnej menšiny a súčasne zabezpečili
kontakt detí a mládeže so staršou generáciou.

Tento ročník bolo hlavným mottom festivalu "POMOC MORAVE", kde sa diváci i účinkujúci skladali verejnou zbierkou na pomoc ľuďom na Morave zasiahnutých prírodnou katastrofou - tornádom.

Hlavným cieľom projektu bolo prezentovať špecifické prvky moravského
folklóru a jeho vplyv na slovenský folklór, prostredníctvom spevu, tanca, zvykoslovia, tradičných remesiel a činností, a to
vystúpeniami vytvorenými z hudby, spevu, tanečných choreografií, ľudových vyprávačov, enológov, prezentáciou nehmotného
kultúrneho dedičstva a interaktívnym zapojením obecenstva do choreografie programu formou zážitku.

 

 

 

VIDEO: https://www.moravaci.sk/post/ix-festival-morava-kr%C3%A1sna-zem-fotogal%C3%A9ria

 

http://www.tvpovazie.sk/index.php/videoarchiv-3/archivspravodajstvo2/item/22617-20082021-morava-kr%C3%A1sna-zem-v-pova%C5%BEskej-bystrici

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok