MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

film2019

Publicisticko-dokumentárny film zameraný na problematiku žijúceho dedičstva Veľkej Moravy, konkrétne predstavuje staroslovanské hradiská a veľkomožské dvorce v Nitrianskej Blatnici, v Ducovom a Kopčanoch. Bližšie sa venuje Rotunde Sv.Juraja v Nitrianskej Blatnici. V ďalšej časti film predstavuje divákom Sv.Cyrila a Sv.Metoda, a to prostredníctvom sokoliarstva - nehmotného kultúrneho
dedičstva, ktoré sa na našom území zachovalo z čias Veľkej Moravy. V závere filmu účinkujú členovia speváckeho súboru
Mužáci Moravia, ako šíritelia kultúry Moravanov na Slovensku.

Film bol spracovaný za účelom vysielania RTVS, regionálnych televízií a na šírenie prostredníctvom sociálnych sietí v spolupráci s FORFOLK s.r.o..

Predpokladaná premiéra v RTVS bude 5.júla 2020

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok