MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

LP2019

Časopis je zameraný na prezentáciu aktivít príslušníkov moravskej národnostnej menšiny na Slovensku, tradícií, zvykov a obyčajov, súčasnej kultúry a životných príbehov ľudí, ktorí sa hlásia k moravskej menšine.
Časopis bol obohatený o dve prílohy, a to Spevník tradičných i novovzniknutých piesní a Oslobodzovanie Moravy a Slovenska.

Časopis je publikovaný a spracovaný v spolupráci s FORFOLK s.r.o.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok