FESTIVAL MKZ - 8. ročník
FESTIVAL MKZ - 8. ročník
15 - 16.8.2020 - Obec Plevník-Drienové

LP2019

Časopis je zameraný na prezentáciu aktivít príslušníkov moravskej národnostnej menšiny na Slovensku, tradícií, zvykov a obyčajov, súčasnej kultúry a životných príbehov ľudí, ktorí sa hlásia k moravskej menšine.
Časopis bol obohatený o dve prílohy, a to Spevník tradičných i novovzniknutých piesní a Oslobodzovanie Moravy a Slovenska.

Časopis je publikovaný a spracovaný v spolupráci s FORFOLK s.r.o.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2020. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok