MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

LP2020

Výstupom projektu bolo vydanie štyroch čísiel plnofarebného časopisu Ludé povídajú - Ľudia hovoria, v rozsahu 52 strán/1
vydanie, formát A5, počet kusov 250/1 vydanie a dvoch príloh v počte 250 ks/1 príloha. Obsahové zameranie príloh:
Folkspevník moravských piesní a Nehmotnú kultúrne dedičstvo - sokoliarstvo. Druh papiera: papier obálka 250g ONL, vnútro
90g ONL, povrchová úprava obálky 1+0 lesklé lamino. Časopis je zameraný na prezentáciu aktivít príslušníkov moravskej
národnostnej menšiny na Slovensku, tradícií, zvykov a obyčajov, súčasnej kultúry a životných príbehov ľudí, ktorí sa hlásia k
moravskej menšine. Časopis je voľne dostupný na požiadanie.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok