MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

MB2019

10 besied s rôznymi témami.

Stretnutia boli realizované formou voľnej diskusie, obohatené kultúrnym programom alebo ukážkami k danej problematike, týkajúcich sa života moravskej národnostnej menšiny na Slovenku. 
Témy moravský besied:
Jarné tradície na Morave - Tradície a zvyklosti počas jarných mesiacov
Slovácko v piesni a tanci - Región Slovácka a jeho kultúra
Moravská menšina - život a aktivity príslušníkov a sympatizantov moravskej menšiny na Slovensku
Valašsko - piesne a zvyky - Región Valašsko a jeho kultúra
Mužáci na Morave - kultúrne hodnoty vidieckeho života a ich prínos
Moravo, moravěnko - región Južnej Moravy opísaný v piesňach
Vinohrady zelené - Vinárske oblasti na Morave
Muzikanti Hrajte - štýly a rôznorodosť moravských piesní a ich prepojenie a vplyv na Slovenskú kultúru
Spomienky - oslobodzovanie na slovensko-moravskom pomedzí
Sokolníctví - NKD ČR a SR - Nehmotné kultúrne dedičstvo ktoré nás spája

Realizované s finančnou podporou Fondu pre podporu kultúry národnostných menšín 2019

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok