MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

MHT2019

V rámci 5.ročníka projektu Moravská hudobná tour sme zorganizovali osem kultúrnych programov prioritne zameraných na
prezentáciu tradičnej hudobnej kultúry príslušníkov moravskej národnostnej menšiny na Slovensku. Na koncertoch účinkovali
hudobné zoskupenia, ktoré sa zaoberajú prezentáciou a šírením moravskej kultúry na Slovensku i hostia z Moravy. Hlavnou
aktivitou projektu bolo združiť Moravanov žijúcich na Slovensku, ich sympatizantov a ostatnej verejnosti na podujatiach, ktoré
prezentujú moravskú hudbu a piesne. Koncerty sa uskutočnili v rôznych lokalitách na Slovensku, čo prispieva k sekundárnemu
cieľu projektu, a to zvyšovaniu informovanosti o kultúre moravskej menšiny a práce miestnych spolkov prezentujúcich
moravskú kultúru na Slovensku a oslovovaniu príslušníkov moravskej menšiny žijúcej na Slovensku.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok