MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Mobilná výstava 2019

Mobilná výstava MORAVA KRÁSNA ZEM zameraná na prezentáciu významných osobností, historických faktov, aktivít realizovaných moravskou národnostnou menšinou, a to konkrétne tieto oblasti:
Kultúrne pamiatky

Moravo Moravěnko

Od dediny k mestu

Osobnosti

Prírodné krásy

Veľká Morava

Z venkova

Moraváci na Slovensku

Inštalácia mobilnej výstavy bola na jednodňových podujatiach i viacdňových podujatiach, resp. v zariadeniach v týchto lokalitách: Považská Bystrica - Prečín, Kolárovice, Žilina, Plevník-Drienové, Lednické Rovne, Únovce, Vrchteplá, Žilina a ďalšie. Výroba výstavy bola realizovaná z Fondu na podporu kultúry národnostných menšín 2019. V prípade záujmu o inštaláciu výstavy nás kontaktujte na moravakrasnazem@gmail.com

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok