FESTIVAL MKZ - 8. ročník
FESTIVAL MKZ - 8. ročník
15 - 16.8.2020 - Obec Plevník-Drienové

Moravské Besedy


V roku 2018 sme zorganizovali 10 besied s rôznymi témami. Stretnutia boli realizované formou diskusie, obohatené kultúrnym programom alebo ukážkami k danej problematike.
Jarné tradície na Morave 1
Poznáme Moravu? - kvíz
Jarné tradície na Morave 2
Prírodné pamiatky Moravy
Veselo u cimbálu
Spomienky
Skladatelia vážnej hudby
Nehmotné dedičstvo - myslivost
Nehmotné dedičstvo - sokolníctví
Od adventu do vánoc
 Podujatia boli realizované s finančnou podporou Fondu pre kultúru národnostných menšín na Slovensku

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2020. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok