HAPPYMINORFESTIVAL MKZ - 7. ročníkHlavný hosť festivalu
HAPPYMINOR
Stretnutie kultúry národnostných menšín 5.7.2019 v Považskej Bystrici pri kine Mier od 15:00 h
MUŽÁCI MORAVIA
GRBARČIETA
ROZMARÍNKY
POLANA
SENDREIOVCI
KOLÁROVIČANKA
FESTIVAL MKZ - 7. ročník
7. ročník festivalu MORAVA KRÁSNA ZEM. Srdečne Vás pozývame. 4. októbra v Žiline
Hlavný hosť festivalu
Jožka Černý s cimbalovou muzikou

Moravské Besedy


V roku 2018 sme zorganizovali 10 besied s rôznymi témami. Stretnutia boli realizované formou diskusie, obohatené kultúrnym programom alebo ukážkami k danej problematike.
Jarné tradície na Morave 1
Poznáme Moravu? - kvíz
Jarné tradície na Morave 2
Prírodné pamiatky Moravy
Veselo u cimbálu
Spomienky
Skladatelia vážnej hudby
Nehmotné dedičstvo - myslivost
Nehmotné dedičstvo - sokolníctví
Od adventu do vánoc
 Podujatia boli realizované s finančnou podporou Fondu pre kultúru národnostných menšín na Slovensku

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2019. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok