MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Moravský masopust

V roku 2014 sme zorganizovali podujatie Moravský masopust v obci Plevník - Drienové. Podujatia sa zúčastnili predovšetkým občania obce, ktorí nám pomohli pri zabezpečovaní kultúrneho programu na fašiangovej veselici i počas sprievodu obcou. Ďakujeme kultúrnej komisií Obecného úradu, členom DH Hoľazňanka, DH Považská Veselka a FS Dúbravček.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok