MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

muzaci2019

Prezentácia aktivít moravskej národnostnej menšiny na Slovensku a moravskej kultúry prostredníctvom mužského speváckeho zboru Mužáci Moravia, formou hosťovania na podujatiach v obci Březí a meste Brno. 

Realizované v spolupráci s OZ Horenka

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok