FESTIVAL MKZ - 8. ročník
FESTIVAL MKZ - 8. ročník
15 - 16.8.2020 - Obec Plevník-Drienové

muzaci2019

Prezentácia aktivít moravskej národnostnej menšiny na Slovensku a moravskej kultúry prostredníctvom mužského speváckeho zboru Mužáci Moravia, formou hosťovania na podujatiach v obci Březí a meste Brno. 

Realizované v spolupráci s OZ Horenka

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2020. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok