MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Výstupom projektu je 8 ks informačných panelov - Mobilná výstava MORAVA KRÁSNA ZEM zameraná na prezentáciu
významných osobností, historických faktov, aktivít realizovaných moravskou národnostnou menšinou, a to konkrétne tieto
oblasti: Kultúrne pamiatky, Moravo Moravěnko, Od dediny k mestu, Osobnosti, Prírodné krásy, Veľká Morava, Z
venkova, Moraváci na Slovensku. Inštalácia mobilnej výstavy bola na jednodňových podujatiach i viacdňových podujatiach,
resp. v zariadeniach v týchto lokalitách: Obec Prečín, Obec Plevník-Drienové, Obec Čičmany, Mesto Považská Bystrica. Mobilná výstava má stálu expozíciu v KD Plevník-Drienové a je dostupná na požiadanie.

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok