MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Od Moravy - filmový dokument

Filmový dokument zameraný na aktivity a činnosť občianskeho združenia Morava krásna zem. Zaujímavým a pútavým rozprávaním moderátorov v slovenskom aj moravskom jazyku sa divák dozvedá veľa informácií o moravskom kroji, tradíciách, aktivitách OZ, spolupráce OZ s moravskými umelcami. Dostupný je na kanáli Youtube.

 

 

 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok