MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Popoludnie s moravskými tradíciami

Skutočne vydarené spodujatie sa nám podarilo zorganizovať dňa 2.7.2017 v prekrásnych priestoroch prírodného ekocentra Rodinnej usadlosti Vládske pri obci Prečín. Popoludnie s moravskými tradíciami bolo pretkané ukážkami prvkov nehmotného kultúrneho dedičstva Moravanov a samozrejem vystúpeniami umeleckých skupín i jednotlivcov. Program spestril humorným slovom ľudový rozprávač a spevák Franta Uher z Moravy, účinkovali Mužáci Moravia, Folková skupina Drienky a Bodiansky spevokol. Účastníci videli ukážky sokoliarskeho umenia, taktiež mali možnosť povoziť sa na koníkoch. Určite nezabudnuteľnou boli ukážky jazdy na koňoch a interaktívna výstava krojov z Moravy, a to predovšetkým z oblasti Ostrožska, konkrétne kroje z Hroznovej Lhoty, Ostrožskej Novej Vsi a Blatničky. 

 

 

 

 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok