6. ročník folklórneho plesuVitajte ...MORAVA KRÁSNA ZEM 2017SPOZNÁVAJ MORAVUFestival MORAVA KRÁSNA ZEM 2016Bulletín
6. ročník folklórneho plesu
11.2.2017 v KD Plevník-Drienové
účinkujú kolektívny členovia OZ:
FS Dúbravček
ĽH Dúbravienka
Mužáci MORAVIA
Vitajte ...
Ľudová architektúra, staré remeslá, pestré a bohato vyšívané kroje, pôvabné melódie, sympatické ľudové tradície, ktoré nikde inde nenájdete a slávnosti na tisíc spôsobov - to je MORAVA. Poďte s nami objavovať krásy žírnej a úrodnej zeme, našej krásnej Moravy - pravlasti Slovanov.
MORAVA KRÁSNA ZEM 2017
Pozývame Vás na jubilejný 5.ročník festivalu moravskej kultúry MORAVA KRÁSNA ZEM, ktorý sa uskutoční dňa 11.augusta 2017 v Galante. Pripravujeme pre vás bohatý kultúrny program, v ktorom bude účinkovať aj mužský spevácky zbor Mužáci Moravia. Informácie o festivale budú postupne pribúdať. Sledujte náš web.
SPOZNÁVAJ MORAVU
Spoznajte Moravu aj prostredníctvom
niektorého z kolektívnych členov Občianskeho združenia
MORAVA KRÁSNA ZEM a poďte s nami objavovať krásy žírnej
a úrodnej zeme, našej krásnej Moravy - pravlasti Slovanov.
Festival MORAVA KRÁSNA ZEM 2016
Ďakujeme za pomoc a podporu:
Obec Dohňany
FS Dúbravček
a všetkým ostatným účinkujúcim a dobrovoľníkom

Bulletín
MORAVA KRÁSNA ZEM - informačný spravodaj
Prehľad aktivít a kultúrnych podujatí v rokoch 2013 - 2015.
O nás
Vitajte na stránke občianskeho združenia MORAVA KRÁSNA ZEM. Naše hlavné ciele: 1, zachovávať, rozvíjať a propagovať prvky a prejavy hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Moravy 2, združovať občanov, ktorí sa hlásia k moravskej národnostnej menšine na Slovensku a ľudí z celého sveta, ktorí majú pozitívny vzťah k moravským tradíciám i súčasnej kultúre 3, organizovať podujatia zamerané na prezentáciu Moravy, predovšetkým jej kultúrnych hodnôt, prírodných krás a historických faktov 4, napomáhať rozvoju vidieka a cestovného ruchu na Morave 5, iniciovať a podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi slovenských a moravskými subjektmi
Festival
Ďakujeme všetkým, ktorý prispeli k vynikajúcej atmosfére na 4.ročníku festivalu MORAVA KRÁSNA ZEM , ktorý sa uskutočnil 9. -10. JÚLA 2016 v Dohňanoch. Už teraz sa tešíme na vašu účasť na ďalšom ročníku tohoto jedinečného moravského festivalu. Dovidenia na 5. ročníku festivalu MORAVA KRÁSNA ZEM-festivalu, kde to žije.
Moravská národnostná menšina
Moravania sú pôvodní obyvatelia historickej krajiny Morava, či už v teritoriálnom alebo etnickom zmysle. Po prvý raz je takýto názovspomenutý roku 822. V historickom kontexte sa tento názov používa na označenie západoslovanských kmeňov, ktoré sa v 6. storočí usadili na dnešnej Morave, obyvateľov Moravského kniežatstva, teda západnej časti Veľkej Moravy, alebo celej Veľkej Moravy, ako aj na označenie obyvateľov Moravského markgrófstva slovanského aj germánskeho pôvodu. V novších dejinách sa tak označuje západoslovanské etnikum na Morave.
Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2017. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok