Vitajte ...Festival MORAVA KRÁSNA ZEM 2017SPOZNÁVAJ MORAVUUkončenie Moravskej hudobnej tour 2017Stretnutie-Setkání-Sastanak
Vitajte ...
Ľudová architektúra, staré remeslá, pestré a bohato vyšívané kroje, pôvabné melódie, sympatické ľudové tradície, ktoré nikde inde nenájdete a slávnosti na tisíc spôsobov - to je MORAVA. Poďte s nami objavovať krásy žírnej a úrodnej zeme, našej krásnej Moravy - pravlasti Slovanov.
Festival MORAVA KRÁSNA ZEM 2017
5.ročník festivalu sa uskutočnil dňa 11.8. 2017 v Galante. Pozrite si videoreportáž.
SPOZNÁVAJ MORAVU
Spoznajte Moravu aj prostredníctvom
niektorého z kolektívnych členov Občianskeho združenia
MORAVA KRÁSNA ZEM a poďte s nami objavovať krásy žírnej
a úrodnej zeme, našej krásnej Moravy - pravlasti Slovanov.
Ukončenie Moravskej hudobnej tour 2017
Srdečne vás pozývame
Stretnutie-Setkání-Sastanak
Stretnutie troch národnostných menšín v Považskej Bystrici bolo 5.júla 2017.
O nás
Vitajte na stránke občianskeho združenia MORAVA KRÁSNA ZEM. Naše hlavné ciele: 1, zachovávať, rozvíjať a propagovať prvky a prejavy hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Moravy 2, združovať občanov, ktorí sa hlásia k moravskej národnostnej menšine na Slovensku a ľudí z celého sveta, ktorí majú pozitívny vzťah k moravským tradíciám i súčasnej kultúre 3, organizovať podujatia zamerané na prezentáciu Moravy, predovšetkým jej kultúrnych hodnôt, prírodných krás a historických faktov 4, napomáhať rozvoju vidieka a cestovného ruchu na Morave 5, iniciovať a podporovať cezhraničnú spoluprácu medzi slovenských a moravskými subjektmi
Festival
Pozrite si reportáž z 5.ročníka nášho jedinečného festivalu, ktorý je venovaný najmä moravskej kultúre, zvykom a tradíciam. Tento rok sa uskutočnil dňa 11.8.2017 v Galante.
Moravská národnostná menšina
Moravania sú pôvodní obyvatelia historickej krajiny Morava, či už v teritoriálnom alebo etnickom zmysle. Po prvý raz je takýto názovspomenutý roku 822. V historickom kontexte sa tento názov používa na označenie západoslovanských kmeňov, ktoré sa v 6. storočí usadili na dnešnej Morave, obyvateľov Moravského kniežatstva, teda západnej časti Veľkej Moravy, alebo celej Veľkej Moravy, ako aj na označenie obyvateľov Moravského markgrófstva slovanského aj germánskeho pôvodu. V novších dejinách sa tak označuje západoslovanské etnikum na Morave.
Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2017. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok