MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Tábory Horenka

Letné detské tábory pre deti od veku 6-14 rokov, zaoberajúce sa poznávaním tradícii, folklóru, prírodných krás, kolobehu života v lese, rastlinnej a živočíšnej ríše, fauny na Slovenku a Morave hravou formou prezentácie. 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok