MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

POMOC MORAVE - Mužáci v Mikulčicích

Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu, ktorá sa konala 13. augusta počas festivalu Morava krásna zem v Považskej Bystrici a 22. augusta v obci Plevník-Drienové, počas Dní obce. V Považskej Bystrici sa vyzbieralo 1700,-€ a v obci Plevník-Drienové 400,-€. Členovia občianskeho združenia Morava krásna zem prispeli do zbierky sumou 900,-€ Eur. Zbierka bola venovaná obci Mikulčice, ktorú v júni 2021 poškodilo tornádo. Celkovú sumu 3000,- € prevzal starosta obce Ing. Bc. Josef Dvořáček. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli do zbierky a takto vyjadrili solidaritu. Finančné prostriedky pomôžu pri odstraňovaní škôd spôsobených tornádom a rekonštrukciach poškodených stavieb.

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok