MORAVA KRÁSNA ZEMPOMOC PRE MORAVU
MORAVA KRÁSNA ZEM
Stránka o moravskej kultúre na Slovensku
POMOC PRE MORAVU
Predstavitelia občianskeho združenia Morava krásna zem dňa 3. septembra 2021 odovzdali výťažok z verejnej zbierky – Pomoc pre Moravu

Vinobranie

Členovia združenia i sympatizanti tradičných moravských zvykov súvisiacich so spracovaním hrozna a výrobou vína sa zúčastnili podujatia v obci Doľany v Trnavskom kraji. V spolupráci s miestnym vinárstvom sme spoluorganizovali túto tradičnú 
akciu s cieľom pripomenúť si význam racionálneho hospodárenia na pôde a uchovávania tradícií vinárstva. Podujatia sa zúčastnilo takmer 500 návštevníkov, ktorým sme prezentovali tradičnú moravskú kultúru spevom a tancom s pomocou hudobnej skupiny Notečka, ktorá je kolektívnym členom nášho občianskeho združenia. 

 

Copyright © MORAVAKRASNAZEM 2024. Všetky práva vyhradené. Prevádzkované v systéme Tvorba webových stránok